Ανιχνευτής διπλής Τεχνολογίας DT-15W

 

Ανιχνευτής διπλής τεχνολογίας υπερύθρων και µικροκυµάτων, µε εξελιγµένες λειτουργίες προσαρµογής στο χώρο, για µέγιστη κάλυψη και απρόσκοπτη λειτουργία.
Χρήση: Σε χώρους µε απαιτήσεις αυξηµένης ασφάλειας και µεγάλες παρεµβολές περιβάλλοντος.

• Ανιχνευτής διπλής τεχνολογίας, υπερύθρων και µικροκυµάτων
• Επιλογή κατάργησης του µικροκυµατικού ανιχνευτή
• Μορφές λειτουργίας EI-AND
• Μνήµη ένδειξης του τύπου του συναγερµού
• ∆υνατότητα ακύρωσης του ενδεικτικού LED
• Προστασία από παλλόµενο φωτισµό
• Φακός Fresnel µε 18 ζώνες σε 4 επίπεδα και κάθετη ζώνη
• Ερµητικά προστατευµένα οπτικά στοιχεία
• Κάλυψη 90 µε εµβέλεια 15 µέτρων
• Στήριξη σε γωνία, τοίχο ή οροφή µε την παρεχόµενη βάση