Ανιχνευτής Κίνησης BOBBY E

Εξωτερικός ανιχνευτής με δύο διπλούς υπέρυθρους αισθητήρες (PIR) ελεγχόμενος από μικροϋπολογιστή.

• 3 ενδεικτικά LED.
• Δυνατότητα λειτουργίας: AND.
• Ψηφιακή επεξεργασία σήματος.
• Μέγιστη απόσταση ανίχνευσης: 18m.
• Γωνία κάλυψης: 85ο.
• Προστασία: ΙΡ44.
• Διαστάσεις 189 x 81 x 41mm.