Ανιχνευτής Κίνησης BX-80N

Εξωτερικός υπέρυθρος ανιχνευτής, 12X12 μέτρων.

• Κάλυψη ως 24 μέτρα με έναν ανιχνευτή.
• 2 Διπλές δέσμες σε κάθε πλευρά.
• Ρυθμιζόμενο μήκος δέσμης.
• Ρυθμιζόμενο άνοιγμα δέσμης .