Ανιχνευτής Κίνησης VXI-ST

Εξωτερικός ανιχνευτής PIR, με δύο διπλά PIR ελεγχόμενος από μικροϋπολογιστή.

• 3 ενδεικτικά LED.
• Δυνατότητα λειτουργίας: AND.
• Ψηφιακή επεξεργασία σήματος.
• Μέγιστη απόσταση ανίχνευσης: 12m.
• Βαθμός προστασίας: ΙΡ55.
• Γωνία κάλυψης: 90ο.
• Διαστάσεις 181.9 x 70.9 x 64.5mm.