Ασύρματος Ανιχνευτής Υγρασίας HLD-300


Ασύρματος ανιχνευτής υγρασίας.

• Συνεργάζεται με τους δέκτες HXP-48 & HXP-48B.
• Ενδεικτικό LED λειτουργίας. Οπτική ένδειξη συναγερμού.
• Κατανάλωση σε ηρεμία: 5 μΑ.
• Τροφοδοσία: DC 3.0V (περιλαμβάνεται 1 μπαταρία CR2450).
• Ένδειξη χαμηλής τάσης μπαταρίας.
• Εμβέλεια εκπομπής: 100 m σε ανοιχτό χώρο, 30 – 50 m σε εσωτερικό χώρο.

Το παραπάνω προϊόν συνεργάζεται με συναγερμό Sigma Aeolus και Sigma Hydra.