Ασύρματος Ανιχνευτής Φυσικού Αερίου JGD-100

Ασύρματος ανιχνευτής φυσικού αερίου.

• Λειτουργία ανίχνευσης με αισθητήρα semiconductor.
• Ενδεικτικό LED λειτουργίας και αυτόματο Reset του ανιχνευτή, μετά από κάθε ενεργοποίηση.
• Οπτική και ακουστική ένδειξη συναγερμού (>70dB στo 1m).
• Κατανάλωση σε ηρεμία: 100 mΑ.
• Τροφοδοσία: AC 100 ~ 240 V.
• Εμβέλεια εκπομπής: 100 m σε ανοιχτό χώρο, 30 – 50 m σε εσωτερικό χώρο.

Το παραπάνω προϊόν συνεργάζεται με συναγερμό Sigma Aeolus και Sigma Hydra.