Ασύρματος Ανιχνευτής Φυσικού Αερίου (μεθανίου) HGD-300

Ασύρματος ανιχνευτής φυσικού αερίου (μεθανίου).

• Συνεργάζεται με τους δέκτες HXP-48 & HXP-48B.
• Λειτουργία ανίχνευσης με αισθητήρα semiconductor.
• Ενδεικτικό LED λειτουργίας και αυτόματο Reset του ανιχνευτή, μετά από κάθε ενεργοποίηση.
• Οπτική καιακουστική ένδειξη συναγερμού (>70dB στo 1m). Κατανάλωση σε ηρεμία: 100 mΑ.
• Τροφοδοσία: DC 10 ~ 24 V.
• (Προσοχή! απαιτείται τροφοδοτικό 12VDC για τη λειτουργία του)
• Εμβέλεια εκπομπής: 100 m σε ανοιχτό χώρο, 30 – 50 m σε εσωτερικό χώρο.

Το παραπάνω προϊόν συνεργάζεται με συναγερμό Sigma Aeolus και Sigma Hydra.