Ειδικός Ανιχνευτής Θραύσης Υαλοπινάκων STAR

 

Ανιχνευτής Θραύσης Υαλοπινάκων 2 συχνοτήτων (κρούσης και θραύσης).
Επιλογή ρύθμισης ευαισθησίας 50% ή 100% και ανεξάρτητη ρύθμιση ευαισθησίας για ήχο θραύσης και για ήχο κρούσης.

• Διαθέτει 3 ενδεικτικά led.
• Μέγιστη απόσταση ανίχνευσης: 10m.
• Γωνία κάλυψης: 90o.