Ενσύρματο Beam 2πλής-4πλής Δέσμης

Beam 2πλής – 4πλής δέσμης 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εξωτερικός υπέρυθρος ανιχνευτής. 
Αριθμός δεσμών: 2 – 4. 
Μέγιστη απόσταση κάλυψης: 100m. 
Θερμοκρασία λειτουργίας: -25°~ 65°C. 
Τροφοδοσία: 11 ~30 VDC (χωρίς πολικότητα). 
Kατανάλωση (σε λειτουργία): 80mA.
Oκτώ επιλογές συχνότητας εκπομπής. 
 

Οι δέσμες ανταποκρίνονται σε διάφορες αποστάσεις 50μέτρα έως 150μέτρα.