Επικοινωνία

M.Sc.-ing Σταύρος Θ. Καδόγλου

Μικράς Ασίας 75 

Πτολεμαίδα – 50200 

Τηλ. 2463456161 – fax. 2463456162

Κινητό 6974229168

e-mail info@techsystems.gr

follow us on