Ασύρματος Ανιχνευτής Φυσικού Αερίου (μεθανίου) HGD-300

Ασύρματος ανιχνευτής φυσικού αερίου (μεθανίου). • Συνεργάζεται με τους δέκτες HXP-48 & HXP-48B. • Λειτουργία ανίχνευσης με αισθητήρα semiconductor. • Ενδεικτικό LED λειτουργίας και αυτόματο Reset του ανιχνευτή, μετά από …