Ανιχνευτής διπλής Τεχνολογίας DT-15M

Ανιχνευτής διπλής τεχνολογίας υπερύθρων και µικροκυµάτων, µε λειτουργία antimasking για απόλυτη προστασία. Χρήση: Σε εφαρµογές µε απαιτήσεις µέγιστης ασφάλειας. • Ανιχνευτής διπλής τεχνολογίας, µε λειτουργία antimasking • Επιλογή κατάργησης του …

Ανιχνευτής διπλής Τεχνολογίας DT-15W

  Ανιχνευτής διπλής τεχνολογίας υπερύθρων και µικροκυµάτων, µε εξελιγµένες λειτουργίες προσαρµογής στο χώρο, για µέγιστη κάλυψη και απρόσκοπτη λειτουργία. Χρήση: Σε χώρους µε απαιτήσεις αυξηµένης ασφάλειας και µεγάλες παρεµβολές περιβάλλοντος. …