Ασύρματος Ανιχνευτής Φυσικού Αερίου JGD-100

Ασύρματος ανιχνευτής φυσικού αερίου. • Λειτουργία ανίχνευσης με αισθητήρα semiconductor. • Ενδεικτικό LED λειτουργίας και αυτόματο Reset του ανιχνευτή, μετά από κάθε ενεργοποίηση. • Οπτική και ακουστική ένδειξη συναγερμού (>70dB …